Wie ben ik?

Mijn naam is Petra Korstanje en ik houd mij al enige tijd bezig met positieve psychologie. Dat betekent dat ik mij richt op veerkracht versterken en gebruik maak van psychosociale therapievormen en oplossingsgericht werken.

Daarnaast helpt het dat ik een tijd verdiept heb ik filosofie en nog steeds een gezonde nieuwsgierigheid naar heb, met name de leer van de Stoïcijnen, gericht op hoe dan wel.
Mijn reis met het opdoen van kennis en ervaringen in de hulpverlening begon 24 jaar geleden. Van die 24 jaar dat ik in de hulpverlening werkte ,was dat 18 jaar in de intensieve complexe zorg.
Ik ben begonnen als begeleidster bij de maatschappelijke opvang waarbij ik dak -en thuislozen begeleidde bij hun re- integratie in de maatschappij.
Hierna ben ik gaan werken als persoonlijk begeleidster van jongeren met ernstige gedragsproblemen. Dit hield in: Structuur bieden en het aanleren van vaardigheden.

Als volgende stap in mijn carrière in de intensieve zorg ben ik gaan werken met ouders en kinderen in de gezinsbegeleiding. Ik begeleidde kinderen en jongeren uit deze gezinnen 1 op 1 door ze te leren hoe met obstakels, belemmeringen en ervaringen om te gaan om ze sociaal vaardig en weerbaar te maken.
Hiernaast begeleidde ik de ouders van deze kinderen en jongeren in de omgang met hun kind door een open gesprek situatie te creëren en te luisteren naar de zaken waar zij tegenaan liepen. Doelstelling hierin was om samen een zo passend mogelijke oplossing te zoeken.

Naast deze brede ervaring heb ik als omgangsbegeleidster gewerkt voor Juzt Jeugdzorg. Hierbij begeleidde ik kinderen die de dupe waren van een vechtscheiding.
Gedurende de jaren in de hulpverlening heb ik altijd interesse gehad voor verschillende technieken en methodes om cliënten te begeleiden.
Ik wilde een breed scala aan technieken en methodes beheersen wat me ertoe bracht om naast mijn werk een opleiding Social Work Maatschappelijk Werk aan de Fontys Hogeschool te gaan volgen. Deze heb ik in 2012 succesvol afgerond. Hiernaast ben Practitioner in Neuro Linguïstisch Programmeren(NLP) en de opleiding Cognitieve gedragstherapie.

Ik heb een speciale KOPP opleiding gevolgd in België
Verder ben ik erg enthousiast over positieve psychologie en maak ik gebruik van de traumaverwerkingsmethode EMDR

In de 24 jaar dat ik werkzaam ben in de hulpverlening zie ik regelmatig cliënten waarbij de oorsprong van hun problemen ligt in een onveilige jeugd.
Soms bleek dat er in hun jeugd weinig aandacht was geweest voor hun problemen en ze zichzelf eruit hadden geworsteld. In andere gevallen hadden ze zich met behulp van hulpverlening weten te redden.
Deze hulp was echter gericht op de acute situatie op dat moment. Veel al keerden problemen vroeg of laat terug doordat veel van de cliënten een negatief zelfbeeld hadden opgebouwd en ze door hun levensloop weinig kansen hadden gehad.
Een te kort aan vaardigheden speelt bij deze cliënten ook vaak een rol.

Het is de vraag of er voldoende hulpverlening is als je zelf geen diagnose hebt.
In mijn praktijk wil ik helpen bij het verlichten van de emotionele bagage, mogelijkheden zichtbaar te maken en (denk)patronen te veranderen.
Door mijn jarenlange ervaring in hulpverlening in al zijn diversiteit en de verschillende persoonlijke situaties van mensen is mij weinig vreemd.
Inmiddels heb ik een breed assortiment aan kennis, ervaring en gereedschappen mogen verzamelen in mijn reiskoffer.
Deze helpen mij om creatief en flexibel mee te denken en samen een optimale persoonlijke oplossing te zoeken.