KOPP? Wat is dat?

KOPP staat voor kinderen van 0uders met psychische problemen.
Daarnaast hebben ouders soms ook verslavingsproblemen. Hiervoor wordt de term KOV gebruikt; Kinderen van ouders met verslaving.

Beiden kunnen een negatieve invloed hebben(gehad)op het leven van het kind.                Onder aan deze pagina staan een aantal rollen beschreven die voorkomen bij kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving.
De overeenkomst in deze rollen is dat deze kinderen, en later volwassenen, te maken hebben gehad met schuldgevoel, schaamte, verdriet of een te grote verantwoordelijkheid.
Hierdoor hebben ze niet de kansen gekregen om zich zorgeloos te kunnen ontwikkelen.

Maar eerst..

Wat is KOPP problematiek en wat zijn de signalen

Voor het volwassen KOPP/KOV kind geldt dat het begrip en de term KOPP/KOV niet altijd bekend is en op latere leeftijd erachter komen dat ze een KOPP of KOV kind zijn.  Het een naam kunnen geven kan al een opluchting zijn. Dat geeft (h)erkenning en kun je de moed vinden om het gesprek erover aan te gaan en naar je proces te gaan kijken.

KOPP of KOV een kenmerk is en geen diagnose.

Zelfstigma ,schaamte en publieke stigma kunnen hebben belemmerd dat je over je problemen, gevoelens en verleden kon praten. Dat is normaal, het kan niet gemakkelijk zijn om deze onderwerpen en situaties bespreekbaar te maken.

Ik hoor vaak zelfverwijt ;”Waarvoor weet ik het nu pas”? ”Had ik niet eerder wat kunnen doen of geweten moeten hebben.” Daar moet je dan eerst volwassen voor worden! ”

KOPP/KOV-problematiek en -effecten zijn langdurig en behoeven in iedere nieuwe levensfase opnieuw aandacht. Daarbij staat het in de ene periode meer op de voorgrond dan in een andere. De overgangen naar de volgende levensfase brengt onzekerheden en kwetsbaarheden met zich mee bijvoorbeeld bij de keuze om kinderen te krijgen of op jezelf te gaan wonen. Als jij als (jonge)mantelzorger keuzes maakt om je eigen leven vorm te gaan geven dan kan het zijn dat je weerstand hebt ervaren uit je omgeving en je gezinssysteem.

Waar je als KOPP kind tegen aan bent gelopen vindt je in deze KOPP scan. Ontworpen door mijn gewaardeerde collega Jolanda Groen, kindercoach.

Scan KOPP

 

Signalen

Bij volwassen KOPP/KOV kunnen onduidelijke klachten duiden op KOPP/KOV problematiek.

Rationeel zijn zij vaak goed onderlegd, perfectionistisch en zeer zelfstandig waardoor de problematiek minder snel in het oog springt. Herken je dit bij jezelf?

Emotioneel kun je je leven als onzeker en instabiel ervaren. Moeite met grenzen stellen, moeite met  je eigen gevoelens erkennen en accepteren of het maken van een waardevolle connectie met anderen. Het kan zijn dat je veel met verlies te maken hebt gehad, soms van een ouder of naasten, maar ook van hun ‘zelf’, van eigen hoop en dromen. Ook als je ouder nog leeft maar niet (meer) emotioneel beschikbaar is, dan spreekt men van levend verlies.

Klachten de je kunt ervaren zijn:

 • burn-out, depressie, angstklachten of gecompliceerde rouw.
 • moeilijkheden omtrent het aangaan van (intieme) relaties.
 • moeilijkheden met het voelen en uiten van eigen emoties.
 • moeite met het aanvoelen van eigen grenzen en het hanteren daarvan.
 • moeite hebben met jouw plek te vinden in de maatschappij

Rollen

De  verschillende rollen die kinderen kunnen vervullen in een gezin systeem kunnen worden onderscheiden in de volgende typen:

 • KOPP kind Het doe-het-zelf kind:

Deze kinderen redden zichzelf zo goed en kwaad als het kan. Er bestaan verschillende variaties van, wat overeenkomt is het tekort aan rust en emotionele ondersteuning.

 • KOPP kind Het gedresseerde kind

Deze kinderen leven vanaf het eerste moment in een keurslijf en worden opgevoed volgens een uitgestippeld pad waar zij zelf niet voor gekozen hebben.

 • KOPP kind Het gezelschapsdier

Deze kinderen hoeven eigenlijk niets te worden.Ze hoeven er alleen te zijn voor hun ouders om bijvoorbeeld eenzaamheid te vermijden.

 • KOPP kind : De verpleegster

Wanneer de ouder lichamelijke en/of psychische klachten heeft kan dit kind worden ingezet om fysiek de ouder te verzorgen.

 • KOPP kind : Het beschermende kind

Bij pedagogisch onmachtige ouders kan dit kind zijn eigen ontwikkeling stop gaan zetten omdat het de ouders niet verder wil belasten en beschamen.

 • KOPP kind : De bemiddelaar en speelbal

Wanneer ouders met elkaar in strijd zijn worden deze kinderen als een soort maatschappelijk werkster bij de strijd betrokken. Als kind krijg je dan taken als gesprekspartner, adviseur, bemiddelaar en trooster en voel je je een speelbal tussen ouders om die jou als kind aan hun kant proberen te krijgen. Als kind kom hiermee klem te zitten in een loyaliteitsconflict.

 • KOPP kind: De bondgenoot

Hierbij vormt een kind een coalitie met één van de ouders.

 • KOPP kind: De waakhond

Een kind dat in een coalitie gevangen zit zal ingezet worden als een bewaker om de andere ouder te controleren.

 • KOPP kind: De koppelaar

Kinderen kunnen bij een scheiding van de ouders een reparatie wens hebben en willen zorgen dat hun ouders weer bij elkaar komen.

 • KOPP kind: De boksbal

Als ouders erg gefrustreerd zijn over verschillende zaken dan kan het kind gebruikt worden om die agressie kwijt te raken.

 • KOPP kind : De zondebok

Net als bij de boksbal wordt ook bij de zondebok alle agressie geventileerd. Bij de zondebok worden daarbij alle schaduwkanten van het gezin op de zondebok geprojecteerd zodat de rest van het gezin “in harmonie” kan leven.

 • KOPP kind: De uitverkorene

Dit kind moet voldoen aan de idealen van de ouders. Bij falen kan het kind de liefde en toewijding verspelen.

 • KOPP kind: De plaatsvervangende partner

Soms komen kinderen in een partner rol terecht omdat er geen partner in het gezin meer is of omdat de relatie met de partner niet voldoende bevredigend is. Dit brengt schade toe aan het kind omdat het niet opgewassen is tegen de taak van een partner.

 • KOPP kind: De bliksemafleider

Deze kinderen kunnen aanvoelen dat er spanningen zijn tussen ouders en kunnen de aandacht van hun problemen afleiden door lastig gedrag te vertonen.

 • KOPP kind: De hulpouder

Wanneer beide of één van de ouders niet functioneert kan het kind de taak van ouder op zich nemen en voor zijn broertjes en zusjes gaan zorgen. Emotioneel kan het kind in de knel komen maar ook veel macht krijgen binnen het gezin.

 • KOPP kind: Het zorgobject

Een kind dat altijd “ziek” is kan dit doen om onderliggende spanningen te uiten en ondertussen de ouders te willen helpen door de aandacht af te leiden van hun problemen. Dit heeft als doel hen gezamenlijk te verbinden rond de zorg van het kind.

 • en het vervangkind

De dood van een kind kan een enorme impact hebben op het gezin. Bij het kind dat daarna geboren wordt kan het zijn dat de verwachtingen van ouders op dit kind geprojecteerd worden. Het kan ook zijn dat ouders zich niet meer aan het kind kunnen hechten. Door het verdriet kan het kind het gevoel hebben de ouders te willen troosten en te sparen voor nog meer verdriet.

Herken je jezelf in één of meerdere van deze rollen of denk je; Help!Ik ben een KOPP kind

 

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek

Contact