Veerkracht & Verbinding

Als kinderen en jongeren spijbelen dan kan er iets aan de hand zijn en meer achter zitten dan op het eerste oog zichtbaar is.

Wat er onder kan liggen is dat jongere een kind is van een ouder met psychische problemen(KOPP) of ouder met een verstandelijke beperking(KOVB) of ouder met een verslaving (KOV)en in een complexe gezinssituatie zitten. Bijvoorbeeld; kunnen ze hun ouder niet alleen laten? Ze hebben mantelzorg taken en moeten veel taken doen als boodschappen doen, huishouden doen en zorgen voor broertjes en zusjes. Maar ook psychosociale factoren zoals voortdurend zorgen maken ,slaapproblemen, vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen.

De draaglast is te hoog, jongeren ontwikkeld een ongezonde lijfstijl en hebben emotionele problemen waar geen ruimte voor is om van te herstellen.

Het is een avontuurlijke ontdekkingsreis

Een ervaringsverhaal erachter:

“Lotte” groeide op in een complexe gezinssituatie met meervoudige problemen ; er was sprake van huiselijk geweld in het gezin, scheiding van ouders en Lotte werd uit huis geplaatst. Op het internaat waar ze werd geplaatst met interne school kon ze geen onderwijs volgen op haar eigen niveau. Ze heeft zich niet gezien en gehoord gevoeld en had graag onderwijs op maat willen hebben.

Daarnaast kan Lotte inmiddels 40 voogden tellen en door de vele wisselingen en korte contacten heeft ze geen vertrouwen meer in mensen. Lotte kon geen perspectief meer zien. Door de ondermaatse stimulering en verveling werd Lotte een lastig kind voor leerkrachten. Lotte denkt dat leraren sowieso lage verwachtingen van leerlingen hadden.

Welke invloed heb je zelf op je schoolloopbaan en welke invloed hebben naasten en het netwerk?

Lotte kreeg een voogd die langer bleef waardoor zij de voogd kon leren kennen en kon investeren in de relatie op te bouwen. Ze had duidelijkheid nodig en oprechte interesse. Dagelijkse gesprekken om op het goede pad te blijven en stapje voor stapje kunnen zetten naar een doel.

Lotte voelde zich eigenlijk gezien en heeft kunnen ervaren hoe het is om een goede band met iemand te hebben. Over haar ervaringsverhaal: ”Ik hoop er iets mee gedaan wordt”

Hoe kun je kinderen in de knel helpen.

Een beschrijving van de Rotterdamse aanpak

PATS

Rotterdamse aanpak-Preventie Aanpak Terugdringen Schoolverzuim vanuit Centrum Jeugd en Gezin(CJG).

Wat is PATS?

Het uitgangspunt is oog hebben voor de jongere. De werkgroep PATS richt de aandacht op aanwezigheid. Signaleren en begeleiden van zorgelijk verzuim. Schoolleiders krijgen een training om verzuimgesprekken te voeren. Het is te vergelijken met het landelijk initiatief  M@zl waarbij de insteek ook vanuit de positieve psychologie is; wat kan wél.

Waarom?

Omdat een groot probleem rond middelbaar onderwijs is het schoolverzuim en dit ligt hoger in regio Rotterdam Rijnmond dan het landelijk gemiddelde. Het is een groeiend en maatschappelijk probleem. Als een jongere een slechte gezondheid heeft of in slechte omstandigheden leeft, is de kans op schooluitval groot .Wat geen startkwalificatie kan opleveren en uiteindelijk de kans verkleint op betaald werk met sociale en economische gevolgen.

Met het inzetten van het PATS programma heeft de positieve punten opgeleverd ;

1.     Vroegtijdig schoolverzuim wordt eerder gesignaleerd.

2.     Verbeterde structuur voor samenwerking in de integrale aanpak

3.     Duidelijke handvaten voor schoolmedewerkers.

Waar wordt rekening mee gehouden?

Er wordt rekening gehouden met urgentie en motivatie van het gezin. Het belangrijk een beeld te krijgen omdat de groep KOPP/KOV/KOVB* vaak een onzichtbare groep is en problemen voor zich hebben leren houden. Interventies kunnen ervaren worden als bemoeizucht door het gezin en overdragen van privacy gevoelige gegevens kan niet zomaar in verband met de AVG.

Belangrijk is de zeggenschap van jongeren naar voren te krijgen.

*KOPP Kinderen van Ouders met Psychische Problemen KOV Kinderen van Ouders met Verslaving KOVB Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking

Meer informatie over PATS:

https://cjgrijnmond.nl/pats

STAY ON TRACK

Stay on Track is een platform voor uithuisgeplaatste jongeren die terug keren naar school en begeleid worden door ervaringsdeskundige.

Uitgangspunt is luisteren naar de jongeren waar zij ervaringen mee hebben en zelf oplossingen vinden, ook voor hun naasten. Het platform heeft levensverhalen verzameld en portretten gemaakt .Daarvan zijn bouwstenen gemaakt wat werkbaar is in de praktijk.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/talentontwikkeling/inclusie/StayonTrack/project/

Onderzoek is de motor van verandering.

In hoe verre is dat gelukt? Waar lopen we nog tegen aan?

Financiën zijn vaak gelabeld waardoor er minder mogelijk is. De vraag aan de jongere zou moeten zijn:

Wat heb je nodig?

Zo vroeg mogelijk signaleren en alle partijen aan tafel zoals gezin, CJG, school, intern begeleider en/of school maatschappelijk werker of coördinator. En natuurlijk de jongere zelf

Oplossingen die jongeren aangeven zijn:

  • Stel je eigen doelen, al is het een klein stapje ,volg je eigen tempo
  • Gebruik je verhaal niet als excuus
  • Naar hulpverleners toe: leer beter communiceren en bied een luisterend oor. Toon oprechte interesse en bouw aan vertrouwen.
  • Maak het bespreekbaar wat het betekent voor jongeren en hoe ze zelf regie kunnen voeren.
mail
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *