Nog meer houvast

Hoewel jij het belangrijkste bent als cliënt,deel ik daarnaast mijn kennis en ervaring met projecten die zich betrokken voelen bij het welzijn van anderen en ondersteuning geven op gebied van herstel.

Klopt of kletskoek

Klopt of kletskoek is een kennisspel die we op locatie spelen.We horen vaak vooroordelen over mensen met een psychisch kwetsbaarheid en aan de hand van stellingen kun je toetsen of wat je denkt klopt of kletskoek is.
Met het kennisspel ‘Klopt of Kletskoek’ prikkelen we burgers om na te denken over een aantal uitspraken over psychische aandoeningen: Klopt het of is het Kletskoek. Hiermee dragen we bij aan een stuk bewustwording van uitspraken die gedaan worden, werken we aan het vergroten van kennis over psychische aandoeningen en het verminderen van stigma (vooroordelen).

 

 

Voor meer informatie:

http://www.kloptofkletskoek.nl/

 

Samen Sterk zonder Stigma

Eén op de zes leerlingen vindt het lastig om over gevoelens te praten in de klas,
blijkt uit onderzoek van Samen Sterk. Toch zouden veel leerlingen meer ruimte
willen om dat te doen. Dat is belangrijk, om jezelf én anderen beter te leren
begrijpen en je prettig te voelen in de klas. Samen Sterk zonder Stigma
ontwikkelt samen met leerkrachten een lesprogramma waarmee je psychische
diversiteit en kwetsbaarheid op een leuke en laagdrempelige manier
bespreekbaar maakt.

Het is belangrijk om in de klas aandacht te hebben voor psychische diversiteit. Door het
onderwerp te normaliseren voorkom je (zelf)stigma, schaamte en buitensluiten en
vergroot je wederzijds begrip en waardering voor psychische diversiteit en kwetsbaarheid.
Ook geef je leerlingen de kans op tijd hulp te zoeken als dat nodig is.

Voor meer informatie:

 

Over het project

 

 

Burn out en stress

Veel mensen die een bijzondere jeugd hebben gehad ervaren stress en burn out klachten.    Ik krijg veel cliënten met problemen, waarvan de wortels liggen in een onveilige en/of bijzondere jeugd. Met name Kinderen van Ouders met Psychische Problemen(KOPP)en Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO) hebben zo’n jeugd gehad.                                              Ze waren een kind in de knel, dat weliswaar overleefde, maar nu problemen met leven heeft. Burn-out, depressies,(interne)conflicten en moeite met het hebben van relaties in het nu zijn vaak direct terug te voeren naar de pijn uit het verleden. Hen help ik hen graag stap voor stap zichzelf te overwinnen en het leven passend en plezierig vorm te geven.

Voor meer informatie:

Bureau de Jong en de Jong

HOME

 

QUIET IS ER…

..om armoede te verzachten en elkaar te versterken

quiet-community

Superesse zet zich in voor de leden van de Quiet community met Bouwen aan herstel.

Bouwen aan herstel is een methode die mensen helpt zoveel veel mogelijk hun kracht te gebruiken bij het verhelderen en het oplossen van problemen.

Als mens zijn we veerkrachtig en de methode gaat uit van deze
zelf helende kracht van mensen en de energie om er weer boven op te komen.
Bouwen aan herstel is gericht op ondersteuning te geven bij actief herstel van mensen met psychische en psychosociale problemen.

Hoe gaat de herstelmethode in zijn werk? Met kleurrijke blokken wordt er een opstelling gemaakt van de situatie.
Beelden zeggen vaak meer dan woorden en hierdoor worden problemen, zichtbaar en tastbaar.
Maar ook wie of wat zou jou kunnen helpen bij oplossingen?

 Voor meer informatie: http://quiet.nl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *